Selecteer pagina

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week was hij getuige van het nodige gewik en geweeg. En gemeet met twee maten.

Steggelen is het juiste woord dat van toepassing is op het dossier Sportcampus Schenkeldijk. Politiek gesteggel vond er dinsdagavond plaats in de gemeenteraad tussen de oppositie- en de coalitie. Coalitiepartijen CDA, BVD en VVD verklaarden de blauwe ogen van wethouder Stam heilig. De Sportcampus Schenkeldijk is volgens hem binnen het gestelde financiële kader van 5,5 miljoen euro te realiseren.

Niet haalbaar

De realiteitszin van dit bedrag, vaststelling 2015, daar draaide de kritiek van de oppositie om. Raadsleden Castelijn (D66) en Van Verk (PvdA) benadrukten de stijging van de bouwkosten sinds 2015. “Hoe is het mogelijk dat dit niet wordt meegenomen in het uiteindelijk eindbedrag?”, vragen zij zich af. Zij snappen daar geen jota van! Het hele project en daarmee de sportclubs worden in een project geperst, waarvan de financiële kaders gedateerd zijn. Er moeten sporthallen worden gesloopt en verbouwd worden. Sportclubs moeten verhuizen. Tafeltennisvereniging (TTV) moet volgens Stam maar in de bestaande sporthal gaan spelen en hun huidige voorziening inleveren. Van Verk stelde dat iedereen op zijn klompen kan aanvoelen dat dit niet haalbaar is.

Blauwe ogen

Raadslid Margret Stolk (VSP) verweet De Boer (BVD) zijn eigen wethouder op pad te sturen met een onmogelijk missie. De coalitie gaf geen krimp, maar schaarde zich achter de blauwe ogen van de wethouder. Vertegenwoordigers van de sportverenigingen reageerden na afloop teleurgesteld. Arie in ‘t Veld van vv Dubbeldam is er klaar mee. Dit project gaat ons in de financiële problemen brengen. De eigen bijdrage van de verenigingen worden dermate hoog dat hij dit niet meer aan zijn leden kan uitleggen en hier ook geen verantwoording voor wil nemen. Teleurgesteld in de politieke uitkomst van dit dossier kiest hij er nu voor met zijn voetbalvereniging een eigen weg in te slaan. Dan maar de boel opknappen bij vv Dubbeldam en stoppen met het overleg. Wat in zijn ogen uiteindelijk toch niets meer heeft dan een beschadigd vertrouwen in de politiek en de gemeente heeft opgeleverd.

Financiële strop

De verenigingen willen het hoofd niet in de financiële strop van de gemeente steken. Er lag een goed plan, stelden Stolk en Van Verk, wat ineens van tafel is geveegd toen wethouder Stam door zijn coalitie en het college werd teruggefloten. Stolk vroeg zich vertwijfeld af wat er zich toen heeft afgespeeld. Het dossier sportparken is een hoofdpijn dossier waar ook de vorige colleges verantwoordelijk voor zijn. Het is al zeven jaar aanmodderen geblazen, stelde Van Verk. De wethouder en het college hebben wat uit te leggen wanneer bij de verdere berekening en aanbesteding blijkt dat het budget niet toereikend zal zijn. Dan zullen voor de oppositiepartijen de rapen gaar zijn. Want het mag niet zo zijn dat de verenigingen op de financiële blaren moeten gaan zitten. Veroorzaakt door het gemeentelijk zigzagbeleid, zo vindt Stolk.

Twee maten

Eerder in de vergadering kreeg het burgerinitiatief aanleg baan Pump Track de zegen van de raad. Maar ook hier speelde het financiële kader een rol. De Pump Track moet aangelegd worden op grondgebied van de NS; grond die waarschijnlijk zwaar verontreinigd is en moet worden schoongemaakt. Wie gaat dat betalen? De vervuiler (NS)? De gemeente of de initiatiefnemer? Het budget voorziet hier niet in. In tegenstelling tot de stijging van de aanbestedingskosten van de Sportcampus, waar het CDA geen oog had, had zij dit wel voor het nieuwe project. In hun amendement stelden zij dat, door het ontbreken van de post onvoorzien, er bij deze werkzaamheden geen sprake is van een realistische aanpak van het burgerinitiatief door het college. Wikken en wegen en meten met twee maten: het maakt het afwegingsproces van de politici voor de (actieve) burger onnavolgbaar.

Bron: Dordt Centraal