Selecteer pagina

Aan de Politieke Stamtafel van Studio De Witt werd er met Robbert de Boer BVD, Irene Koen Gewoon Dordt, Kitty Kruger GL en Cor van Verk PvdA gedebatteerd over het Coalitiebesluit van de Dordtse gemeenteraad om voor het Raadsvoorstel van wethouder Marco Stam te gaan.

De oppositie stemde unaniem tegen het raadsvoorstel en stelde daags na het besluit in de gemeenteraad Artikel 40 vragen. Men is van mening dat het gestelde financiële kader van 5,5 miljoen niet toereikend is voor de uitvoering van de plannen omdat deze gebaseerd zijn op de kostenberekening van 2015. Bovendien worden de betrokken sportverenigingen opgezadeld met hogere kosten of verlies van hun huidige voorziening zoals de Tafeltennisvereniging.

Margret Stolk stelde oud- portefeuillehouder Rinette Reynvaan verantwoordelijk voor de puinhoop van het Dordtse sportparken beleid. De oppositie laat het er niet bij zitten. Wanneer het college de Artikel 40 vragen niet naar tevredenheid beantwoordt overweegt de oppositie een Wob (Wet openbaarheid bestuur) verzoek in te dienen om openheid van bestuurlijke zaken te krijgen over de gang van zaken rondom het dossier Sportcampus Schenkeldijk.

De betrokken sportverenigingen geven te kennen hun eigen onderkomens maar te gaan opknappen. Zij zijn het vertrouwen in het gemeentebestuur en de politiek kwijtgeraakt.

Beluister hieronder het gesprek bij Studio De Witt