Selecteer pagina

Geacht college,

De VSP heeft tijdens de hamerraad van 11 december 2018 met verbijstering kennisgenomen van een koerswijziging inzake De Paraplu.
Het college lijkt een totaal andere richting in te zijn geslagen ten koste van VV Dubbeldam, Movado en TTV Dordrecht. De richting die het college wilde nemen onder de naam De Paraplu, kon ook op steun rekenen van de genoemde verenigingen en er zou gisteren een intentieovereenkomst getekend worden. Het lijkt erop dat dit ook de insteek van de portefeuillehouder was, klopt dit?

De wethouder heeft aangegeven dat hij de raad uiterlijk op 1 december 2018 een oplossing zou aanbieden.
Bij navraag aan de verenigingen komt naar voren dat de wethouder constructief en voortvarend het vraagstuk heeft opgepakt. Dat een oplossing in beeld is gebracht. Er was een eenduidig beeld wat bekrachtigd zou worden.
Wij hebben daarom de volgende vragen:

– Waarom zit er ineens een ommekeer in het tot nu gelopen traject?

“Op dinsdag 11 december zou er een intentieverklaring getekend gaan worden tussen alle partijen, waaronder natuurlijk de gemeente Dordrecht. Het zou een feestelijk moment zijn, waar de gemeente kon laten zien hoe blij iedereen was met de plannen en waarbij de pers ingelicht zou worden over de grote stappen die genomen waren.” Zo schrijft VV Dubbeldam dit op zijn website!
– Hoe verklaart het college dat de intentieverklaring die op 11 december 2018 getekend zou worden door partijen, niet tot stand is gekomen?
– Realiseert het college zich dat het vertrouwen in het gemeentebestuur hierbij nu nog minder is dan dat het al was?
– Is het college niet gebaat bij een oplossing die breed gedragen wordt?
– Is de situatie zoals deze gisteren naar buiten is gekomen op financiële gronden gestoeld?
– Zo niet, wat dan wel?
– Welke financiële kaders zijn er?
– De 5.5 miljoen die beschikbaar is gesteld, is toch voor 4 verenigingen te weten OMC, Movado, VV Dubbeldam en TTV Dordrecht?
– Hoe denk het college het vertrouwen weer terug te brengen bij de verenigingen?
– Wederom is er een vertraging in het proces en wanneer neemt het college een duidelijke stelling in?
– Kan het college ons een afschrift sturen van de intentieverklaring?
– Kan het college uitleggen waarom de toezeggingen aan de raad niet gehaald zijn?
– Welke oorzaak ligt hieraan ten grondslag en waarom heeft het college dit niet zien aankomen?
– Welke gesprekken zijn er gevoerd met genoemde sportverenigingen?
– Wie heeft deze koerswijziging ingezet? Het college of de sportverenigingen?
– Wat zijn de consequenties voor de genoemde verenigingen?
– Blijven Movado en TTV Dordrecht nu op hun huidige locatie zitten?
– Welke consequenties heeft dit voor de gemeente als Movado en TTV Dordrecht op hun huidige locatie blijven zitten?
Margret Stolk
Fractievoorzitter VSP