Selecteer pagina

Het op deze plek door mij zo vaak gehekelde sportbeleid van Dordrecht gaat op de schop. Voor de zomer werd al duidelijk dat de budgetloze Sportparkenvisie van tafel gaat. Meneer Marco, de veel verguisde wethouder, belooft een nieuw beleid waarbij niet alleen een handvol ambtenaren maar juist alle sportclubs vanaf het begin worden betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe visie. Geen dictaten vanuit het Stadskantoor meer. De beleidswijziging kan rekenen op brede steun van de Dordtse politiek. Mooi.
Met de toegezegde beleidswijziging zijn de problemen voor Dubbeldam, Movado en TTVD echter nog niet opgelost. Dit ‘vuiltje’ erfde Meneer Marco van zijn voorgangers. Er gloort voorzichtig een oplossing uit de slepende impasse nu verhuizing van Movado en TTVD plots niet meer vereist lijkt. Merkwaardig, maar wellicht is het handhaven van sportclubs in woonwijken niet eens zo’n gek idee voor een nieuwe sportparkenvisie. Al is een tafeltennishal in een villawijk niet het eerste waar je aan denkt…
In de nieuwe Sportparkenvisie moet de concentratie van sportclubs op een handvol grote accommodaties, waar ze ook nog eens gedwongen worden tot samen opgaan in een koepelvereniging, zeker niet terug keren. Sportclubs kunnen en willen best samenwerken, maar zijn prima in staat om dat zonder overheidsdwang onderling te regelen. Ook zal de gemeente Dordrecht, als ze vindt dat er iets moet veranderen in de lokale sportwereld, nu eindelijk eens duidelijk moeten maken hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. In de oude visie bleef dat volstrekt onduidelijk.
Veel gepraat en weinig geld lijkt met name voor de amateursport in Dordt een politiek gegeven. De geldverslindende Sportboulevard en de nog altijd sluimerende plannen om met gemeentelijke hulp een stadion voor FC Dordrecht te bouwen hollen het sportbudget van de gemeente Dordrecht uit. Pijnlijk, omdat de door vrijwilligers gerunde verenigingen alleen maar geconfronteerd worden met lastenverzwaringen en het wegvallen van subsidies. De komst van nieuw beleid en een nieuwe visie zijn dus meer dan welkom, maar als er geen geld op tafel komt voor gewenste veranderingen is de amateursport in Dordrecht weer terug bij af.

Kronkelaar
Bron: Dordt Centraal