Selecteer pagina

COLUMNJa, er moet (weer eens) bezuinigd worden in deze gemeente en ja, u en ik gaan dat straks daadwerkelijk voelen in onze portemonnee.

Als ik het goed begrepen heb komt dit college, dat op dit moment zo’n beetje halverwege de rit is, ongeveer 9 miljoen euro tekort, maar ik vrees dat dit bedrag nog behoorlijk zal zijn opgelopen als aan het einde van de coronacrisis nóg een keer de balans wordt opgemaakt.

Dat laatste begrijp ik nog wel (niemand zag die catastrofe immers aankomen), maar dat tekort van 9 miljoen is in mijn ogen toch zeker deels te wijten aan, laat ik het zo netjes mogelijk zeggen, bestuurlijk haantjesgedrag… nee, niet alleen van het huidige college, maar ook van gemeentebesturen in eerdere periodes.

En nu wil ik het ‘I told you so’-paardje eigenlijk liever niet berijden, maar ruim vijf jaar geleden gaf ik vanaf deze plek toch écht al diverse keren aan dat het hier ernstig de verkeerde kant op dreigde te gaan. Ook toen stonden we al voor een dreigend faillissement van het Energiehuis, ook toen groeiden de Sportboulevard-perikelen het college al min of meer boven het hoofd (in beide gevallen is een te grote broek aangetrokken), ook toen luidden voetbalverenigingen als OMC (moest weg), Dubbeldam (smacht naar nieuwbouw of renovatie), Oranje Wit (parkeerperikelen) al de noodklok en ook toen was er al sprake van een ernstige verschraling van de rijksruif, die gemeentes vooral in het eh, laten we zeggen ‘zorg- en sociale domein’, een hoop extra kosten bezorgde en nog altijd bezorgt.

En toegegeven, die enorme Stedin-tegenvaller – het dividend van deze netbeheerder voor gas en elektriciteit valt de komende jaren vanwege de energietransitie wel erg laag uit – had niemand voorspeld, al blijkt hieruit natuurlijk wel hoe gevaarlijk het is om je begroting af te stemmen op (speculatieve) verwachtingen.

In dat licht bezien is die beoogde en véél te prestigieuze fietsbrug bij Stadswerven ter waarde van 12,4 miljoen ineens een wel héél aantrekkelijke bezuinigingspost. Ik wil daar straks best wel voor een kwart van dat bedrag overheen fietsen hoor.
Bron: AD de Dordtenaar