Selecteer pagina

Op 11 april jl. hebben wij (Margret Stolk van de VSP en Kevin Noels) een bezoek gebracht aan Sportpark de Krommedijk en hebben wij gesproken met de voorzitters van de sportclubs D.F.C, R.C.D en The Hawks. Wij maken ons samen zorgen over de herontwikkeling van de Krommedijk. Na het recente gestuntel met ‘De Paraplu’ c.q. de ontwikkeling van Sportcampus Schenkeldijk welk dossier nog niet is opgelost lijkt het college de volgende puinhoop te creëren. De onrust die dat bij de direct betrokken verenigingen en ook in de Dordtse sportwereld heeft veroorzaakt hebben wij artikel 40 vragen aan het college gesteld om dit gesol met de sportverenigingen te stoppen.

De inhoudelijke plannen, de communicatie en het proces dat wordt doorlopen zorgen op Sportpark Krommedijk voor grote onrust. Wij vrezen dat door het college bij FC Dordrecht verwachtingen worden gewekt die niet gerealiseerd kunnen worden, er worden luchtkastelen gebouwd. Dat is slecht voor FC Dordrecht en na jaren zonder resultaat opnieuw een teleurstelling voor de club en haar supporters. Ook onze fracties vinden dat FC Dordrecht een toegevoegde waarde heeft voor onze mooie stad, maar dat mag niet ten koste gaan van de breedtesport. De communicatie is opnieuw bedroevend en wat steekt, is dat het college doet alsof er bij de verenigingen breed draagvlak voor de plannen is. In werkelijkheid is er bij zowel D.F.C, R.C.D als The Hawks geen enkel draagvlak voor de plannen, waarbij zij worden ondergebracht in ‘de plint’ van het stadion van FC Dordrecht. Sterker nog, deze clubs zijn trots op hun identiteit, huidige accommodatie en op hun sportpark!

Het college verspeelt nu, zelfs nog voordat het spel gespeeld moet worden, alle draagvlak en vertrouwen van de betrokken verenigingen. De Dordtse sportwereld verdient beter dan dit college op dit moment laat zien. Onze fracties gaan zich buiten de Paraplu c.q. Sportpark Schenkeldijk en Sportpark Krommedijk inzetten voor een nieuwe sportparkenvisie, waarmee we laten zien dat we de Dordtse sportwereld een warm hart toedragen, want daar lijkt het aan te ontbreken.

Bron website D’66 Dordrecht