Selecteer pagina

DORDRECHT – De sport in Dordrecht verkeert in zwaar weer. Althans dat geeft de barometerstand aan bij de twee columnisten Kees Thies (AD De Dordtenaar) en Thijs Blom/Kronkelaar (RTV Rijnmond en Dordt centraal).

De actiepunten sport in het programma voor het college van burgemeester en wethouders voor de periode 2018 – 2022 klinken vol optimisme.

Volgens Kees Thies – vandaag op zijn vaste plek in de krant – helpt het gemeentebestuur de sport in Dordt de vernieling in. Oorzaak volgens hem: Onkunde en besluiteloosheid. Hij neemt waar dat de gemeente vooral sportclubs het leven zuur wil maken.

Thijs Blom nam al eerder de gemeentebestuurders de maat in een praatprogramma op RTV Dordrecht. Ook op zijn vaste plek elke woensdag in Dordt Centraal neemt Kronkelaar vaak de gemeente op sportgebied de maat.

In het verleden kon Dordrecht dan vragen stellen aan de voorzitter van de gemeentelijke sportraad, die balanceerde tussen belangen behartiging en het dienen van het algemeen sportbelang.

Afspraken in het college programma 2018 – 2022
• We zetten de reeds gereserveerde € 5,5 miljoen in voor het realiseren van de
herinrichting van de stadssportparken Schenkeldijk, Krommedijk, Reeweg
en Stadspolders, waar sportclubs samen optrekken en verantwoordelijkheid
nemen voor samen sporten op die locatie. Daarbij betrekken wij nadrukkelijk
de verenigingen, maar voeren wij wel de regie om daadwerkelijk voortgang te
boeken.

• We onderzoeken of het zinvol en haalbaar is om ook in Dordt West een
sportpark te realiseren/revitaliseren.

• Uitgangspunt is dat de clubs die samen op één locatie sporten opgaan in
één koepelvereniging en de beschikking krijgen over eigentijdse, duurzame
voorzieningen. We starten met de vorming van een koepelvereniging met
díe clubs die de voordelen hiervan inzien en aanspraak willen maken op het
hiervoor beschikbare budget.

• De vorming van koepelverenigingen zal leiden tot het sluiten van enkele
sportparken. Deze locaties kunnen dan beschikbaar komen voor woningbouw.
• We verbeteren de ontsluiting en de verkeersveiligheid op sportpark
Stadspolders door herinrichting en uitbreiding van de parkeerplaatsen. Dit kan
tegen beperkte middelen en zorgt ervoor dat de hulpdiensten het park beter
kunnen benaderen en er minder gevaarlijke situaties ontstaan.

• Topsport (en daarmee een integrale sportaanpak) zien wij als reclame en
daarmee een aanjager voor de breedtesport en voor de mogelijkheden van
talenten om zich te ontwikkelen.

• Voor de totstandkoming van een nieuw stadion voor FC Dordrecht ligt de bal
bij het bestuur van FC Dordrecht. Daarbij is ons uitgangspunt dat we geen
financiële bijdrage of gemeentegarantie voor een nieuw stadion geven. Wel zijn
wij bereid de omliggende infrastructuur aan te leggen. Het reeds gereserveerde
bedrag is hiervoor het maximum. Dit heeft immers ook voordelen voor de omliggende sportfaciliteiten.

bron: Dordrecht.net

lees ook