Selecteer pagina

knvb

1. Spelregels 2019/20

De leden waren verheugd dat de Spelregelwijzigingen 2019/20 een zo grote positieve invloed hebben gehad op het spel op alle niveaus. Dit geldt met name voor de doelschop, de wisselprocedure, het gebruik van rode kaarten (RK) en gele kaarten (GK) voor teamofficials en dat er zich geen aanvallers mogen bevinden in het verdedigende muurtje.

2. Spelregels 2020/21

Een aantal Spelregelwijzigingen is goedgekeurd; de exacte formuleringen zijn te vinden in het hiervoor genoemde document.
Alle wijzigingen zijn verplicht voor alle competities en wedstrijden vanaf 1 juni 2020. Competities die voor die datum starten mogen ze eerder invoeren of ze uitstellen tot uiterlijk de start van de volgende competitie.

Het Coronavirus (COVID-19) en de Spelregels

Competities die zijn uitgesteld vanwege COVID-19 hebben de keuze om de competitie af te ronden met de Spelregels 2019/20 of om de Spelregels 2020/21 toe te passen*

* Vriendschappelijke / oefenwedstrijden als voorbereiding op de hervatting van de competitie mogen de versie van de Spelregels gebruiken die gebruikt zal worden als de competitie wordt hervat, zelfs als deze wedstrijden na 1 juni 2020 gespeeld worden.

Belangrijkste Spelregelwijzigingen

De belangrijkste Spelregelwijzigingen/ toelichtingen die zijn goedgekeurd door de JAV zijn:
• Hands:

o Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen worden bestraft als het ‘onmiddellijk’ leidt tot een doelpunt of een duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. na de handsbal, gaat de bal nog een klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes

o Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands, eindigt de ‘arm’ bij onderkant van de oksel

• Strafschoppen en de strafschoppenserie:
o Als de doelverdediger een overtreding maakt, maar de bal het doel mist of terugkomt van doelpaal of –lat, dan wordt de strafschop niet overgenomen, tenzij de nemer duidelijk werd beïnvloed door de overtreding van de doelverdediger

o Als een doelverdediger bestraft wordt en de strafschop wordt overgenomen, dan
ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding (tijdens de wedstrijd of tijdens de strafschoppenserie) en een waarschuwing (GK) voor elke volgende overtreding

o Voor alle spelers geldt dat gele kaarten niet worden meegenomen in de strafschoppenserie. Als een speler een GK ontvangt tijdens de wedstrijd en tijdens de strafschoppenserie dan moet dit worden genoteerd als twee gele kaarten, niet als een veldverwijdering (RK)

o Als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een overtreding begaan, dan moet de nemer worden bestraft

• Videoscheidsrechter (VAR)
o Slechts één ‘TV-signaal’ is nodig voor een herziening die alleen door de VAR wordt uitgevoerd
o Daar waar de beoordeling van een voorval dat voor herziening in aanmerking komt, subjectief van aard is, wordt van de scheidsrechter verwacht dat deze een ‘on-field review’(OFR) zal uitvoeren, d.w.z. dat de scheidsrechter de beelden zal bekijken in de ‘referee review area’

Overige belangrijke toelichtingen

De volgende toelichtingen op de Spelregels zijn ook goedgekeurd door de JAV:

 • Doelpalen en doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn
 • Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor de beoordeling van buitenspel
 • Als de doelverdediger bestraft wordt voor het onreglementair voor de tweede keer raken van de bal bij een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende disciplinaire straf gegeven, zelfs als het tweede keer raken met de hand of arm gebeurde
 • Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart niet gegeven
 • Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal, moet een gele kaart ontvangen
 • Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze wordt naar hem terug gekopt of met borst teruggespeeld door een ploeggenoot zodat de doelverdediger de bal in zijn handen kan nemen, dan moet de schop worden overgenomen maar er hoeft geen disciplinaire straf gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurt

  De leden waren het erover eens dat de fundamentele filosofie m.b.t. buitenspel wordt ondersteund door een wens om aanvallend voetbal en het scoren van doelpunten aan te moedigen. Men was het er verder over eens dat Regel 11 – buitenspel om die reden geanalyseerd en herzien moet worden met het doel om mogelijke wijzigingen voor te stellen die deze filosofie weerspiegelen.

 
 

3. Hersenschudding

Het belangrijke en moeilijke onderwerp van hersenschudding werd besproken binnen de context dat The IFAB alleen verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurt tijdens een wedstrijd.

De leden kregen terugkoppeling van de bijeenkomst van de ‘Concussion Expert Group’ en men was het eens dat beraadslagingen moeten worden voortgezet en dat er in de komende weken protocollen moeten worden opgesteld om manieren uit te proberen waarin feitelijke of mogelijke hoofdletsel incidenten tijdens een wedstrijd aangepakt kunnen worden.

4. ‘play fair’: gedrag op het speelveld

Men was het erover eens dat de focus voor het komende jaar moet liggen op het zoeken naar manieren waarbij de Spelregels kunnen helpen om opstootjes / protesten in het voetbal te verminderen.

5. Videoscheidsrechters (VARs)

De leden waren blij te zien dat er een aanzienlijke toename in aantallen landen en competities is waar de VAR gebruikt wordt of waar men van plan is dit te gaan doen. Dit in navolging van de succesvolle invoering in competities door de FIFA en confederaties georganiseerd in bijna 40 landen wereldwijd. Ze erkenden dat er enige tegenstrijdigheid was geweest in het toepassen van het VAR-protocol, zoals beschreven in de Spelregels, bij organisatoren van competities op het hoogste niveau. Echter, recente communicatie vanuit deze competitie organisatoren gaven een positieve beweging te zien richting een universele toepassing van het protocol vanaf het volgende seizoen.

De leden zijn ook bijgepraat over verschillende technologische ontwikkelingen, inclusief belangrijk werk verzet door FIFA, om systemen te ontwikkelen die het gebruik van de VAR toegankelijker zal maken voor die landen en competities die beperkte financiële middelen hebben.

Verder was men het erover eens dat meer inzicht in het besluitvormingsproces, zoals toegang krijgen tot de gesprekken tussen wedstrijdofficials tijdens een herziening, op dit punt niet gepast is, maar dat men er zich voor moet inzetten om bestaande communicatie werkwijzen te versterken om het begrip voor het proces van de herziening en de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter te verbeteren.

6. Communicatie en educatie

De leden zijn bijgepraat over de stappen die gezet worden om door te gaan met het ontwikkelen van het begrip van de Spelregels bij alle betrokkenen bij het voetbal. Dit met name door het gebruik van mediakanalen en digitale tools zoals de Spelregelapp

1. Spelregels 2019/20

De leden waren verheugd dat de Spelregelwijzigingen 2019/20 een zo grote positieve invloed hebben gehad op het spel op alle niveaus. Dit geldt met name voor de doelschop, de wisselprocedure, het gebruik van rode kaarten (RK) en gele kaarten (GK) voor teamofficials en dat er zich geen aanvallers mogen bevinden in het verdedigende muurtje.

2. Spelregels 2020/21

Een aantal Spelregelwijzigingen is goedgekeurd; de exacte formuleringen zijn te vinden in het hiervoor genoemde document.
Alle wijzigingen zijn verplicht voor alle competities en wedstrijden vanaf 1 juni 2020. Competities die voor die datum starten mogen ze eerder invoeren of ze uitstellen tot uiterlijk de start van de volgende competitie.

Het Coronavirus (COVID-19) en de Spelregels

Competities die zijn uitgesteld vanwege COVID-19 hebben de keuze om de competitie af te ronden met de Spelregels 2019/20 of om de Spelregels 2020/21 toe te passen*

* Vriendschappelijke / oefenwedstrijden als voorbereiding op de hervatting van de competitie mogen de versie van de Spelregels gebruiken die gebruikt zal worden als de competitie wordt hervat, zelfs als deze wedstrijden na 1 juni 2020 gespeeld worden.

Belangrijkste Spelregelwijzigingen

De belangrijkste Spelregelwijzigingen/ toelichtingen die zijn goedgekeurd door de JAV zijn:
• Hands:

o Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen worden bestraft als het ‘onmiddellijk’ leidt tot een doelpunt of een duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. na de handsbal, gaat de bal nog een klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes

o Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands, eindigt de ‘arm’ bij onderkant van de oksel

• Strafschoppen en de strafschoppenserie:
o Als de doelverdediger een overtreding maakt, maar de bal het doel mist of terugkomt van doelpaal of –lat, dan wordt de strafschop niet overgenomen, tenzij de nemer duidelijk werd beïnvloed door de overtreding van de doelverdediger

o Als een doelverdediger bestraft wordt en de strafschop wordt overgenomen, dan
ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding (tijdens de wedstrijd of tijdens de strafschoppenserie) en een waarschuwing (GK) voor elke volgende overtreding

o Voor alle spelers geldt dat gele kaarten niet worden meegenomen in de strafschoppenserie. Als een speler een GK ontvangt tijdens de wedstrijd en tijdens de strafschoppenserie dan moet dit worden genoteerd als twee gele kaarten, niet als een veldverwijdering (RK)

o Als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een overtreding begaan, dan moet de nemer worden bestraft

• Videoscheidsrechter (VAR)
o Slechts één ‘TV-signaal’ is nodig voor een herziening die alleen door de VAR wordt uitgevoerd
o Daar waar de beoordeling van een voorval dat voor herziening in aanmerking komt, subjectief van aard is, wordt van de scheidsrechter verwacht dat deze een ‘on-field review’(OFR) zal uitvoeren, d.w.z. dat de scheidsrechter de beelden zal bekijken in de ‘referee review area’

Overige belangrijke toelichtingen

De volgende toelichtingen op de Spelregels zijn ook goedgekeurd door de JAV:

 • Doelpalen en doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn
 • Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor de beoordeling van buitenspel
 • Als de doelverdediger bestraft wordt voor het onreglementair voor de tweede keer raken van de bal bij een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende disciplinaire straf gegeven, zelfs als het tweede keer raken met de hand of arm gebeurde
 • Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart niet gegeven
 • Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal, moet een gele kaart ontvangen
 • Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze wordt naar hem terug gekopt of met borst teruggespeeld door een ploeggenoot zodat de doelverdediger de bal in zijn handen kan nemen, dan moet de schop worden overgenomen maar er hoeft geen disciplinaire straf gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurtDe leden waren het erover eens dat de fundamentele filosofie m.b.t. buitenspel wordt ondersteund door een wens om aanvallend voetbal en het scoren van doelpunten aan te moedigen. Men was het er verder over eens dat Regel 11 – buitenspel om die reden geanalyseerd en herzien moet worden met het doel om mogelijke wijzigingen voor te stellen die deze filosofie weerspiegelen.
 
 

3. Hersenschudding

Het belangrijke en moeilijke onderwerp van hersenschudding werd besproken binnen de context dat The IFAB alleen verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurt tijdens een wedstrijd.

De leden kregen terugkoppeling van de bijeenkomst van de ‘Concussion Expert Group’ en men was het eens dat beraadslagingen moeten worden voortgezet en dat er in de komende weken protocollen moeten worden opgesteld om manieren uit te proberen waarin feitelijke of mogelijke hoofdletsel incidenten tijdens een wedstrijd aangepakt kunnen worden.

4. ‘play fair’: gedrag op het speelveld

Men was het erover eens dat de focus voor het komende jaar moet liggen op het zoeken naar manieren waarbij de Spelregels kunnen helpen om opstootjes / protesten in het voetbal te verminderen.

5. Videoscheidsrechters (VARs)

De leden waren blij te zien dat er een aanzienlijke toename in aantallen landen en competities is waar de VAR gebruikt wordt of waar men van plan is dit te gaan doen. Dit in navolging van de succesvolle invoering in competities door de FIFA en confederaties georganiseerd in bijna 40 landen wereldwijd. Ze erkenden dat er enige tegenstrijdigheid was geweest in het toepassen van het VAR-protocol, zoals beschreven in de Spelregels, bij organisatoren van competities op het hoogste niveau. Echter, recente communicatie vanuit deze competitie organisatoren gaven een positieve beweging te zien richting een universele toepassing van het protocol vanaf het volgende seizoen.

De leden zijn ook bijgepraat over verschillende technologische ontwikkelingen, inclusief belangrijk werk verzet door FIFA, om systemen te ontwikkelen die het gebruik van de VAR toegankelijker zal maken voor die landen en competities die beperkte financiële middelen hebben.

Verder was men het erover eens dat meer inzicht in het besluitvormingsproces, zoals toegang krijgen tot de gesprekken tussen wedstrijdofficials tijdens een herziening, op dit punt niet gepast is, maar dat men er zich voor moet inzetten om bestaande communicatie werkwijzen te versterken om het begrip voor het proces van de herziening en de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter te verbeteren.

6. Communicatie en educatie

De leden zijn bijgepraat over de stappen die gezet worden om door te gaan met het ontwikkelen van het begrip van de Spelregels bij alle betrokkenen bij het voetbal. Dit met name door het gebruik van mediakanalen en digitale tools zoals de Spelregelapp