Selecteer pagina

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad een slecht besluit genomen over de verdere uitwerking van ‘Sportcampus Schenkeldijk’. Dit besluit raakt ons, omdat opnieuw gesold wordt met sportverenigingen en daarmee met talloze sporters en vrijwilligers die het Dordtse verenigingsleven kleur geven. Je solt niet met sportverenigingen, je koestert ze. In de raadsvergadering en in het voorstel dat de raad is aangeboden worden clubs met een rijke historie en een bloeiend verenigingsleven weggezet als zieltogende clubs ‘waarvan de toekomst ongewis is’. TTVD, v.v. Dubbeldam en SC Movado werden weggezet als harde onderhandelaars die persé het onderste uit de kan willen hebben. De feiten zijn anders. De verenigingen vragen slechts om een adequate accommodatie. Zij willen er financieel en qua accommodatie niet op achteruit gaan.

Wij vinden het frame dat op deze wijze gecreëerd wordt stuitend en zullen ons er blijvend tegen verzetten. Let wel: op ons verzoek werken deze verenigingen al jaren met volle overtuiging mee aan hun eigen verhuizing, omdat wij gronden voor woningbouw nodig hebben. Dan is het een absolute ondergrens dat verenigingen niet slechter worden van hun verhuizing. In het voorstel dat is aangenomen worden de verenigingen er wel slechter van. De plannen gaan totaal voorbij aan het belang van de verenigingen en zijn financieel boterzacht. Nog stuitender werd het toen toezeggingen werden gedaan om binnen het al te krappe budget, tegemoet te komen aan de wensen en eisen van de verenigingen. We redeneren verkeerd om. We mogen niet kijken wat past binnen het gestelde budget, we moeten kijken wat het kost om ervoor te zorgen dat verenigingen er financieel en qua accommodatie niet op achteruitgaan. De voltallige oppositie gaf dan ook aan dat de wethouder zichzelf heeft opgezadeld met een vrijwel onmogelijk uitvoerbare opdracht.

Wij snappen dus ook dat v.v. Dubbeldam en TTVD luid en duidelijk hebben laten weten dat zij klaar zijn met de gemeente en geen vertrouwen meer hebben in een oplossing. Wij zijn er nog niet klaar mee. Nieuwe artikel 40. vragen aan het college zijn al ingediend en we zullen ons beraden op vervolgstappen bij het uitblijven van voortgang. Tussen neus en lippen door werd door de wethouder ook nog even aangegeven dat hij naar 3 a 4 grote sportparken toe wil. Een beweging met mogelijk grote consequenties voor ‘kleine’ sportparken aan de Vorrinklaan, Smitsweg, Zeehavenlaan en Gravensingel. Dit dossier laat zien hoe dit college omgaat met de Dordtse sportwereld. We zitten er als oppositie dan ook bovenop en hebben artikel 40. Vragen ingediend om het college tot duidelijkheid te dwingen.

bron: website D’66