Selecteer pagina

We volgen de ontwikkelingen tijdens de raadsvergadering waarin D’66 en VSP vragen zullen stellen over het uitstel van de nieuwbouw van onze club. Inmiddels is het al over 1.30 uur en de vergadering is nog niet afgelopen

Voorzitter,
De VSP roept al vanaf 2015 dat er een sportparkenvisie neergelegd moet worden! Een visie waar wij als gemeente met de sportaccommodaties van Dordrecht en hun gebruikers, de sportclubs, naar toe willen? We hadden gedacht dat de sportparkenvisie die we als raad enkele jaren geleden hebben aangenomen, een visie was. Maar de term visie verwijst naar een gewenst langetermijnperspectief. Wat willen we op de lange termijn bereiken en hoe komen we daar.

We moeten echter de conclusie trekken dat de huidige sportparkenvisie eigenlijk geen visie is. Tot op de dag van vandaag is het hap snap beleid. En dit kan toch niet de bedoeling zijn, voorzitter. Zo gaan wij toch niet om met onze sportverenigingen waar vele vrijwilligers werkzaam zijn die hun ziel en zaligheid aan een club geven. Die nu niet weten wat de toekomst voor hun club en voor hun accommodatie brengt omdat het gemeentebestuur uitblinkt in onduidelijkheid en omdat het gemeentebestuur geen helder beeld schetst van de stip aan de horizon en elke keer de richting wijzigt. Zo’n gemeentebestuur krijgt het stempel onbetrouwbaar. Is dat wat we willen?

In 2015 is er een aantal verenigingen aangewezen die van hun locatie moesten verdwijnen. Voor OMC was de koers duidelijk. De club en omwonenden zaten elkaar door foutief gemeentelijk beleid in de weg en na vele rechtszaken was er uiteindelijk maar één oplossing: sportpark Corridor opheffen en verhuizing van de club. Het heeft veel te lang geduurd maar gelukkig zit OMC onder de naam FC Dordrecht amateurs inmiddels op zijn nieuwe locatie. De wethouder heeft hier de vaart in gezet.

Korfbalclub Movado, bewoner van de goedkoopste sportaccommodatie van Dordrecht, sportpark Patersweg, die een zeer maatschappelijke functie heeft in Krispijn, midden in die wijk weghalen, blijft voor ons nog steeds onbegrijpelijk.

En dan VV Dubbeldam; deze club, één van de grootste voetbalverenigingen in Dordrecht, wordt al jaren aan het lijntje gehouden. Al die tijd werkt het bestuur van de club mee aan het ontwikkelen van plannen voor een vernieuwde accommodatie en elk keer zit er een kink in de kabel. Dan komt er na vele jaren van praten en onderhandelen eindelijk een moment dat er samen met twee andere clubs onder de naam de Paraplu een intentieverklaring met de gemeente kan worden getekend en dan, voorzitter, dan wordt dat op het allerlaatste moment vanuit het college neen gezegd. De VSP heeft tijdens de hamerraad van 11 december 2018 met verbijstering kennisgenomen van een koerswijziging betreffende De Paraplu.

Voorzitter, het college lijkt een totaal andere richting in te zijn geslagen ten koste van VV Dubbeldam, Movado en TTV Dordrecht. De richting die het college leek te willen nemen onder de naam De Paraplu, kon ook op steun rekenen van de genoemde verenigingen en er zou een intentieovereenkomst getekend worden. Het lijkt erop dat dit ook de insteek van de portefeuillehouder was, klopt dit?

Voorzitter, de wethouder sport is voortvarend aan de slag gegaan en gaat misschien wel iets te snel maar laten wij hem a.u.b. niet afremmen. Ja, het is misschien niet handig geweest om tijdens de onderhandelingen rond de Paraplu de spelregels te veranderen. Had eerst de intentieverklaring getekend met genoemde partijen en daarna verder gaan onderzoeken. Waarbij ik de opmerking wil maken: betrek en informeer de raad in dit proces actief. U weet wat voor gevoelig dossier dit is.

Het dossier de Paraplu is wat ons betreft naar de buitenwereld niet meer te verkopen… En eigenlijk vinden wij dit onbehoorlijk bestuur. Het is toch niet te geloven dat dit college niet eens een besluit kan nemen om 3 clubs bij elkaar te krijgen.

Wij gaan ons toch echt serieus afvragen wat dit college nou wel voor elkaar gaat krijgen….
Het college, waar partijen in zitten die toch tegen Dubbeldam hebben gezegd dat er een oplossing voor de accommodatieproblemen komt. Die in de verkiezingstijd van alles beloofd hebben, maar daar nu van terugkomen. Althans daar lijkt het op?
Veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven.

Waarom zit er ineens een ommekeer in het tot nu gelopen traject?

En laat het college nu eens duidelijk zijn over de besteding van de 5.5 miljoen die binnen de sportparkenvisie beschikbaar is gesteld. Die is toch voor de herplaatsing van de 4 verenigingen OMC, Movado, VV Dubbeldam en TTV Dordrecht?

Margret Stolk

Klik op de tekst voor een uitvergroting