Selecteer pagina

ORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week zag hij onder meer dat het wat schuurt binnen de Dordtse coalitie als het gaat om de plannen voor (sociale) woningbouw. 

In zo’n beetje in alle gemeenten in Nederland worden in deze periode de kadernota’s besproken. Zo ook deze week in de Dordtse gemeenteraad. Zienswijzen, ambities, kosten, keuzes maken. En veelvuldig horen dat de euro maar één keer kan worden uitgegeven. En oh ja, er werd door een VVD-er in de wandelgangen nog de ‘old school’ sneer geplaatst uit de tijd van Den Uyl/Wiegel dat Sinterklaas bestaat. Met andere woorden; de VVD wil ‘zuunig’ met de centjes in het Sociale Domein omgaan. Vooral niet teveel uitgeven. Ook is de VVD-fractie ‘not amused’ over de kanteling bij het CDA. Die fractie wil wanneer het om de woningbouw in Dordrecht gaat toch wat meer accent leggen op de sociale woningbouw. Vanuit de VVD wordt schamper gereageerd op die draai. Om toch hun sociaal gezicht te laten zien werd er gelijk door de VVD rondgetwittert dat ook zij goede woningen wil voor iedereen, ook binnen het nog te realiseren project op het Gezondheidspark. Het CDA wordt verweten de ingezette koers alweer los te willen laten door te kiezen voor meer sociale woningbouw. Een beetje links uit de bocht, in de ogen van de VVD

Geldsmijterij

Er heerst bij de Dordtse VVD de nostalgische hang om alles wat naar sociaal riekt af te doen als links. Dus per definitie verdacht en synoniem voor foute geldsmijterij. Iedere euro kan maar éénmaal worden uitgegeven. Wat uiteraard klopt, maar hoe die en aan wat die wordt uitgegeven, daar liggen de accent verschillend binnen coalitie en de oppositie. Zuunig zijn met de centjes, is het veel gehoorde credo vanuit de coalitie, ook als straks het geld binnen is van de verkoop van de Eneco-aandelen. Beter Voor Dordt weet er wel raad mee. Zo zien zij de onlangs volledig gefacelifte Merwedestraat liefst weer op de schop gaan. Er wordt er te hard gereden. Dus willen zij de tweebaansweg reduceren naar eenbaans. Iedere euro kan maar eenmaal worden uitgegeven nietwaar! Minder royaal is het standpunt van de coalitie wanneer het om de Dordtse sportparken gaat. Het gaat hier niet alleen om geld, maar ook om het wederzijds vertrouwen tussen de sportbesturen en het stadsbestuur. CDA-er Wim van der Kruijff vertelde dat Oranje Wit en Emma klagen over de weigerachtige houding van de Schenkeldijk-verenigingen. Hoe dit nu werkelijk zit, bleef hangen op het niveau van horen en zeggen. Maar de coalitie sprak het volste vertrouwen uit in de wethouder en dat hij zijn belofte nakomt om het binnen het gestelde financiële kader waar te maken. Zo niet, dan moet het plan maar terug naar de tekentafel, vinden het CDA, VVD, CU/SGP en BVD.

Zwartepiet

De hakken moeten nu eindelijk maar eens uit het zand, volgens VVD-er Merx. Het moet van de coalitie met het vastgestelde bedrag uit 2015. Zonder prijsindexering. Het gesputter van D66, PvdA en de VSP ten spijt dat de bouwkosten sindsdien over de kop zijn gegaan en dat er voor het gestelde bedrag uit 2015 maar een fractie van het plan kan worden waargemaakt. In hun ogen zijn de verenigingen de dupe en krijgen zij nu door dit college en coalitiepartijen ten onrechte de zwartepiet toegespeeld. Geld erbij en maak een reëel begrotingsplan. Herstel het vertrouwen in de gemeente, zo stellen zij. Want dat vertrouwen is weg, fluisterde mij een sportbestuurder in. Wanneer hij een uitnodiging van de gemeente mocht krijgen om eens te komen praten over de sportparkfaciliteiten zal hij dit via een advocaat laten lopen. Wat de coalitie en oppositie dinsdagavond verbond was de opvatting dat de euro maar eenmaal kon worden uitgegeven. Maar waaraan?

Bron: Dordt Centraal