Selecteer pagina

Na jaren van plannen maken is er nu zicht op een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Dubbeldam. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in totaal € 1,7 miljoen uit te trekken voor een nieuw clubgebouw. v.v. Dubbeldam moet zelf ook bijdragen aan de kosten. De gemeente zou daarbij garant moeten staan voor maximaal €1,25 miljoen. Tenslotte stelt het college voor om €1,575 miljoen te investeren in aanpassingen op het sportpark Schenkeldijk, zoals de aanleg en verplaatsing van velden. Dit als eerste stap in de ontwikkeling van een toekomstbestendig sportpark.
Het college wil met deze oplossing een einde maken aan de jarenlange onzekerheid voor v.v. Dubbeldam. Die onzekerheid begon met de plannen voor een weg over hun terrein. Die was nodig om het geplande Belthure Park (golf en wonen) te bereiken. Uiteindelijk is het plan Belthure Park niet doorgegaan. De gemeente ziet nog wel steeds voordelen van verplaatsing van v.v. Dubbeldam, om efficiënter gebruikt te maken van de ruimte op het sportpark Schenkeldijk.
Mogelijk maken
Daarom wil het college de club een schadeloosstelling betalen voor de huidige gebouwen (clubhuis en sportzaal). De waarde is getaxeerd om €1 miljoen. Het college is bereid, gezien de bijzondere voorgeschiedenis, om daar nog €0,7 miljoen bovenop te doen. Dit moet de bouw van een nieuw clubgebouw mogelijk maken. Ook de Dordtsche Rugby Club zal gebruik gaan maken van dit clubgebouw. De gemeente betaalt de kosten uit het project Toekomstvisie Sportparken.
Voorzet
,,Als de raad met dit voorstel instemt, komt de nieuwbouw echt in zicht”, is de overtuiging van wethouder Marco Stam. ,,De club weet waar ze aan toe is en moet zelf aan de slag om de financiering rond te krijgen. Om in voetbaltermen te spreken: de gemeente geeft de voorzet, maar v.v. Dubbeldam moet hem er nog wel inschieten.”
Vertrouwen

Voorzitter Arie in ’t Veld van VV Dubbeldam is tevreden met het voorstel. ,,Hiermee kunnen we echt als club aan de slag. Ik heb er vertrouwen in dat wij het geld bijeen krijgen. Als het goed is heeft v.v. Dubbeldam medio 2022 een schitterende nieuwe accommodatie.”

Bron website Gemeente Dordrecht