De KNVB en SciSports gaan samenwerken om de competities in het amateurvoetbal nog beter, gelijkwaardiger en spannender te maken. Met behulp van de zogenoemde ‘eQuality Index’, ontwikkeld door SciSports, worden data van de digitale wedstrijdformulieren vanuit de Wedstrijdzaken app vertaald naar een index. Deze index wordt vervolgens gebruikt om de kwaliteit van teams in kaart te brengen en zodoende kan de KNVB competities nog beter en gelijkwaardiger indelen.

Het huidige seizoen en volgend seizoen zullen worden gebruikt om tot een eerste versie van de ‘eQuality index’ te komen. Het doel is om deze index vanaf seizoen 2020/2021 in te zetten bij de indelingen van alle competities in het amateurvoetbal. Naast de data uit de index worden ook onder andere competitievoorkeuren van clubs en reisafstanden nog altijd meegenomen bij de indeling.

De KNVB en SciSports zijn ervan overtuigd dat er door het gebruik van deze data-inzichten betere en gelijkwaardigere competities kunnen worden ingedeeld. Onderzoek vanuit de KNVB heeft ook uitgewezen dat gelijkwaardige competities een belangrijk aspect vormen voor het spelplezier van de 1,2 miljoen leden. Ook wordt er hiermee een efficiëntieslag gemaakt voor het indelen van teams en competities. Deze verandering kan veel vrijwilligers, die nu helpen met de indeling, veel tijd schelen.

‘Plezier wordt vergroot’

Met SciSports hebben we een partner gevonden die ervaring heeft om technische complexe problemen op te lossen in de voetbalwereld

“Een gelijkwaardige competitie vergroot het spelplezier van alle amateurvoetballers”, vertelt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “SciSports heeft al eerder aangetoond wat er mogelijk is met een vergelijkbare index. Met SciSports hebben we een partner gevonden die ervaring heeft om technische complexe problemen op te lossen in de voetbalwereld. In het amateurvoetbal kunnen wij hiermee echt een kwaliteitsslag gaan maken. Vanzelfsprekend kijken wij daarom enorm uit naar deze samenwerking.”

Giels Brouwer, oprichter en CIO van SciSports: “Binnen SciSports hebben we het doel om de kwaliteit van ieder team en iedere individuele speler ter wereld in kaart te brengen. Ik ben trots dat we met SciSports onze expertise uit het professionele voetbal kunnen toepassen in het amateurvoetbal. Met de eQuality index kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de amateurcompetities, een uitdaging die we graag aangaan.”

Bron: knvb.nl