Nadat wij deze week al ruim aandacht hebben geschonken aan het besluit van de KNVB om volgend seizoen de vierde klasse op te heffen en een seizoen later ook de derde klasse, had de redactie voor komende maandag een vertegenwoordiger van de KNVB aan tafel uitgenodigd.

De wens was uiteraard, dat directeur Jan Dirk van der Zee zelf acte de presence zou geven. Helaas kregen wij via de afdeling persvoorlichting een afwijzing op ons verzoek. ,,We slaan uw verzoek om over dit onderwerp aan te schuiven bij Haaglanden Voetbal aan tafel beleefd af, zoals we dat in principe met alle talkshows doen”, was de reactie van een persvoorlichter uit Zeist.

Jammer

Jammer want wij hadden – met tevens uitgenodigde delegaties van besturen van betrokken clubs – meer helderheid willen verkrijgen. De KNVB-persvoorlichter verder is zijn reactie: ,,We hebben de clubs vorige week een mail verzonden dat de derde- en vierde klassen op zondag opgeheven worden. Verder hebben we het hele jaar al bijeenkomsten georganiseerd waarbij met clubs gepraat werd (mede) over dit onderwerp. Het kan zijn dat clubs hierbij niet aanwezig zijn geweest, dus we kunnen ons voorstellen dat het voor die clubs redelijk als een verrassing komt. Toch is de KNVB van mening dat het deze uitkomst meerdere malen te kennen heeft gegeven.”

Optie

Dat laatste werd overigens al in ons TV-programma tegengesproken door onze studiogasten Ron Jansen (voorzitter Laakkwartier) en Theo Jansen (bestuurslid DVV Delft). Ook Wicher Schreuders (lid Ledenraad KNVB) laat in zijn reactie weten, dat deze optie (het opheffen van de derde- en vierde klasse niet ter sprake is gekomen).

De persvoorlichter van de KNVB sluit in zijn reactie aan Haaglanden Voetbal af met de volgende opmerking: ,,Overigens hoeft er niet veel te veranderen. Er is zelfs kans dat de competitieopzet vrijwel hetzelfde blijft, alleen nu onder de vlag van West I.” Alsof dat geen verandering is!

Wij hadden de KNVB voor een groot deel van het district West II (bovendien had het programma ook uitgezonden kunnen worden bij onze collega’s van de websites VoetbalRotterdam en Leidenamateurvoetbal) graag de gelegenheid gegeven het besluit alsnog nader toe te lichten in aanwezigheid van bestuursleden van betrokken clubs.

Bron: haaglandenvoetbal.nl