Selecteer pagina

KNVB: lot standaardteams in hand van ledenraad en niet de clubs

KNVB: lot standaardteams in hand van ledenraad en niet de clubs

De KNVB hoopt eind februari een oplossing te hebben voor het zondagvoetbal in West II. De bond meldt dat er in december een voorstel naar het bestuur is gegaan en dat de ledenraad daarover zal gaan beslissen. De ledenraad, die ver van de clubs af staat, is de vervanger van de regiovergaderingen.

De belangenorganisatie amateurvoetbal liet eerder een onderzoek uitgaan onder haar leden waarbij de grote meerderheid tegen weekendvoetbal is en er weinig draagvlak is voor ingrijpende veranderingen. Mogelijk wordt de voetbalpiramide wel samengevoegd maar blijven de verschillende klassen speeldag gericht.

Mailing

De KNVB meldt in een mailing naar de clubs het navolgende:

“Conform planning heeft de projectgroep in december intern een advies aangeleverd. Op basis daarvan is vervolgens in de organisatie een voorstel uitgewerkt hoe wij de toekomst van het standaardvoetbal in West II zien. Dit conceptvoorstel wordt op dinsdag 19 februari door het bestuur amateurvoetbal voorgelegd aan de ledenraadsleden van district West II. Naar aanleiding hiervan zal het bestuur een besluit nemen. Hopelijk is er dus aan het eind van deze maand een definitief voorstel dat wij aan de clubs kunnen voorleggen.

Voor wat betreft de rol van de ledenraad. Als het voorstel leidt tot wijzigingen in het reglement dan gaan de 30 leden van de ledenraad hierover. Dit wordt momenteel aan de hand van het concept uitgezocht. Indien het geen reglementaire consequenties heeft dan is het de bevoegdheid van het bestuur amateurvoetbal. Kanttekening daarbij is natuurlijk wel dat het handig is dat er onder de leden van de ledenraad draagvlak is voor een dergelijk besluit, zij vertegenwoordigen tenslotte de clubs. Dat is dan ook de reden dat er op 19 februari een aparte bijeenkomst is met de leden van de ledenraad van West II.

Wij beseffen ons dat spoedige duidelijkheid voor iedereen binnen de club meer dan wenselijk is. Echter, het moet natuurlijk ook zorgvuldig gebeuren en dat kost soms wat tijd. Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, dan zijn wij natuurlijk van harte bereid deze te beantwoorden.”