Selecteer pagina

Er zijn momenten dat ik als gemeenteraadslid van de VSP mij schaam lid te zijn van de Dordtse gemeenteraad. Ik ben namelijk politicus omdat ik met de VSP iets wil betekenen en iets goeds wil bereiken voor Dordrecht en zijn inwoners, zowel voor de ouderen als voor de jongeren.
Ervoor zorgen dat de bewoners de voorzieningen krijgen die ze verdienen zonder dat partijpolitieke motieven de boventoon voeren. Dat daarbij soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, dat is duidelijk, maar als overheid en gekozen gemeenteraad dienen we in elk geval betrouwbaar te zijn.

In het dossier wat ik maar even noem ‘de toekomst van sport in Dordrecht’ staat de betrouwbaarheid van de overheid naar de mening van de VSP zwaar onder druk.
Ja, ook de VSP heeft toentertijd ingestemd met de Sportparkenvisie, maar in de veronderstelling dat dit zou leiden naar betere sportvoorzieningen voor de sportverenigingen in onze stad en niet naar veel duurdere voorzieningen voor diezelfde sportverenigingen. Namens de VSP moet ik nu echter concluderen dat met de Sportparkenvisie er eerder sprake is van een ordinaire bezuiniging op sport en dat sportterreinen worden vrijgemaakt om de Dordtse ambities op woningbouw te realiseren.

Voorzitter, dat laatste is wellicht nog te verdedigen ware het niet dat met het huidige collegevoorstel inzake sportpark Schenkeldijk de betrokken sportverenigingen letterlijk en figuurlijk ‘het kind van de rekening’ zijn. Verenigingen als Movado en de Tafeltennisvereniging Dordrecht hebben nergens om gevraagd maar worden gedwongen te verhuizen naar een andere locatie, zoals eerder reeds is gebeurd met OMC. Jarenlang hebben de verenigingen met de gemeente meegedacht, samenwerking gezocht, plannen ontwikkeld en dat alles door verenigingsbesturen bestaande uit vrijwilligers die met hun verenigingen een belangrijke functie in onze stad vervullen.

Meer en meer rijst bij de VSP de vraag hoe het toch mogelijk is dat we al jarenlang bezig zijn met wat we de Sportparkenvisie noemen…. en wat is er tot nu toe bereikt. OMC is verhuisd maar is, naar we hebben vernomen, niet echt opgeschoten in vergelijking met wat men had. Het college is al jarenlang bezig met de Schenkeldijk en meer dan tot jarenlange onrust zijn we vanuit de vorige collegeperiode niet gekomen.

Voorzitter, wat dat betreft een compliment aan wethouder Stam die voortvarend te werk gaat en binnen een jaar meer lijkt te bereiken dan zijn voorganger in acht jaar, maar hij heeft met zijn voortvarendheid binnen het college al eens het lid op de neus gekregen. Mede daarom ligt er nu een nieuw collegevoorstel inzake de Schenkeldijk waarbij de jarenlange arbeid van VV Dubbeldam, Movado en Tafeltennisvereniging Dordrecht in één veeg van de tafel is geschoven en waarbij de verenigingen met hogere lasten worden geconfronteerd tegenover een reductie van hun accommodatie. Zij moeten 2,3 miljoen euro gaan lenen en rente en huur gaan betalen om hun activiteiten te kunnen voortzetten.

En dit alles omdat de Gemeente Dordrecht het nodig vindt en de ambitie heeft om hen te verplaatsen naar een “Sport Campus” en daarbij voor een groot gedeelte op kosten van de verenigingen die nergens om hebben gevraagd, maar desondanks wel bereid zijn geweest om mee te denken met het college.

Voorzitter, de VSP wil dat de verenigingen niet worden belast met investeringen en kosten die hoger zijn dan hun huidige lasten.
En waarom willen wij dit;
1. Door de investeringen en de rente en huren zullen de lidmaatschapskosten van deze verveningen drastisch moeten worden verhoogd.
2. Door het duurder worden van deze lidmaatschapskosten zullen leden afhaken en/of naar andere verenigingen gaan en zullen nieuwe leden (jeugd!) eerder afzien om daar te gaan sporten.
3. Er ontstaan voor de Gemeente Dordrecht mogelijkheden om de vrijgekomen sportvelden om te zetten naar bouwgrond, hetgeen per voetbalveld bijvoorbeeld al euro 650.000,00 aan grondwaarde oplevert.
4. En misschien wel het aller belangrijkst, de Overheid moet betrouwbaar zijn en niet haar ambities in financiële zin afwentelen op deze verenigingen!

Kortom de VSP wil dat het college de plannen met sportpark Schenkeldijk integraal gaat budgetteren, waarbij rekening moet worden gehouden met toekomstige opbrengsten in het grondbedrijf, jarenlange indexeringen meenemen in de berekening en kijken uit welke andere voorzieningen (stimuleren jeugd om te gaan bewegen, het subsidiëren van jeugd om te kunnen gaan sporten ed).

Uitgangspunt moet zijn dat de exploitatie van de verenigingen niet met hogere kosten belast mogen worden vanuit dit project. Zelfs niet als de Gemeente het budget van dit plan zou moeten verhogen.

De VSP zal samen met D66 een amendement indienen bij de raadsvergadering van 26 maart 2019.