Er zijn voorlopig geen algehele afgelastingen in het amateurvoetbal voor komend weekend. Binnen de districten zijn er grote regionale verschillen qua hoeveelheid sneeuw die op de velden ligt en de dooi die is ingezet.

De KNVB houdt wel nadrukkelijk een vinger aan de pols voor wat betreft de weersomstandigheden. Mocht er zaterdag alsnog een algehele afgelasting volgen in een district, wordt dit voor 8.00 uur gecommuniceerd via deze plek.

Bron; KNVB