Selecteer pagina

De gemeenteraad van Dordrecht wil dat de sportverenigingen verhuizen om ruimte te maken voor woningbouw. Dan is het niet meer dan normaal dat de verenigingen hier niet slechter van worden. In de uitgewerkte plannen van het college is dit wel het geval. De verenigingen worden er slechter van.

Op 26 maart vraagt het college de gemeenteraad in te stemmen met het verder uitwerken van de plannen voor Sportcampus Schenkeldijk. Het plan voorziet in een nieuwe accommodatie voor v.v. Dubbeldam en een verbouwing van Sporthal de Dijk, zodat s.c. Movado en T.T.V. Dordrecht er hun intrek in kunnen nemen. Hoewel de gemeente met deze plannen volledig afstapt van het eerdere plan van de verenigingen zelf ‘De paraplu’, lijkt de nu gekozen richting op draagvlak van de betreffende verenigingen te kunnen rekenen. We zien dus perspectief voor een echte oplossing.

In de uitwerking gaat het echter volledig mis. De plannen gaan totaal voorbij aan het belang van de verenigingen en zijn financieel boterzacht. Let wel: de verenigingen moeten van de gemeente weg, omdat wij een bepaalde visie op de sportparken hebben en omdat wij dringend ruimte nodig hebben voor woningbouw. Een simpele stelregel die wij dan ook hanteren is dat het nooit, maar dan ook nooit zo kan zijn dat een vereniging die van ons weg moet, daar slechter van wordt en dat is in het voorstel dat het college de raad aanbiedt absoluut en zeker het geval:

  • v.v. Dubbeldam moet zelf fors meebetalen aan haar verhuizing en krijgt minder vierkante meters en geen eigen sporthal terug, terwijl de huidige accommodatie nu al uit haar voegen barst;
  • T.T.V. Dordrecht verliest haar eigen zaal en krijgt daar helemaal niets voor terug;
  • Financieel gaan we alle verenigingen zwaarder belasten, doordat zij een forse lening moeten aangaan en/of moeten gaan huren in Sporthal de Dijk, die huren zullen hoger zijn dan nu stichting Sporthal de Dijk moet immers zelf ook voldoende geld ophalen om de forse lening (1,2 mio) die zij aangaat voor de verbouwing te kunnen financieren;
  • in de uitgewerkte plannen neemt het college daarnaast ook nog eens doodleuk op dat eventuele meerkosten tijdens de verbouwing voor de verenigingen zijn.Kortom: een voorstel waar wij in deze vorm absoluut niet mee uit de voeten kunnen. D66 en de VSP zullen dus ook een amendement indienen tijdens de raadsvergadering waarmee we beogen dat v.v. Dubbeldam de accommodatie krijgt die nodig is, dat T.T.V. Dordrecht een eigen ruimte krijgt die geschikt is voor tafeltennis en dat er bij de leningen die de verenigingen aan moeten gaan en de huren die zij moeten betalen, rekening gehouden wordt met hun exploitatie. Verenigingen pers je niet uit, die koester je!
  • Bron: website D’66 dordrecht