Selecteer pagina

Vandaag heeft D66 tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarmee we het college opriepen om het overleg met de sportverenigingen v.v. Dubbeldam, s.c. Movado en T.T.V. Dordrecht (De Paraplu) te intensiveren. In de motie is het college opgeroepen om de raad voor 1 november 2018 een door ‘de paraplu’ gedragen voorstel aan te bieden. Een voorstel dat de betrokken sportclubs weer perspectief geeft.

We mogen immers niet vergeten dat de gemeente zelf met de in 2015 vastgestelde sportparkenvisie heeft ingezet op de verplaatsing van verenigingen naar andere sportparken om zo ruimte vrij te spelen voor andere doeleinden. ‘De Paraplu’ werkt al vanaf medio 2016 actief mee aan onze plannen en is er nu de dupe van dat enig tastbaar resultaat uitblijft. Net voor het reces bleek er opnieuw een impasse te zijn ontstaan. Wij willen enige nieuwe vertraging voorkomen.

De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering de toezegging gedaan om voor 1 december met een concreet voorstel, voorzien van een financiële dekking, te komen. Uiteindelijk hebben we om deze reden de motie ingetrokken. D66 blijft deze casus zeer nauwgezet volgen en gaat er vanuit dat er uiterlijk 1 december duidelijkheid is.

Bron: D’66