Selecteer pagina

In 2016 is door de gemeenteraad een sportparkenvisie vastgesteld. Onderdeel hiervan is de verplaatsing van een aantal sportverenigingen. Door het College is een aantal scenario’s opgesteld. Een van deze scenario’s is aan de gemeenteraad voorgelegd. In de gemeenteraad van maart hebben we een besluit genomen over de verplaatsing van VV Dubbeldam, Movado en Tafeltennisvereniging Dordrecht (TTVD). Dit leverde veel discussies op over de haalbaarheid van het scenario dat door het College werd voorgesteld, maar uiteindelijk heeft een meerderheid ingestemd met het voorstel van het College. Onze fractie heeft aangegeven dat wat ons betreft het voorgestelde scenario ruimte om verder uit te werken. Het is de hoogste tijd om nu door te pakken en samen met de sportverenigingen de plannen verder uit te werken. Wij vinden dat we binnen het afgesproken budget van 5,5 miljoen euro moeten blijven. De wethouder heeft aangegeven dat het mogelijk is om binnen deze 5,5 miljoen te kijken naar optimale mogelijkheden voor de drie sportverenigingen. We vinden dat de wethouder binnen het budget ruimte heeft om in overleg met de sportverenigingen nog zaken aan te passen. Hierbij denken we aan de ruimte voor TTVD. Wat ons betreft wordt er geen aparte hal voor TTVD gebouwd  maar kan wel gekeken worden of ze meer een eigen ruimte in de sporthal kunnen krijgen, of bijvoorbeeld een lage aanbouw. Ook kan er financiële ruimte ontstaan als sportclubs, binnen de wettelijke regels, een bijdrage leveren aan de uitvoering. Bijvoorbeeld inrichting van de kantine of bijdragen aan de sloop van de oude gebouwen.
We zitten in hybride situatie. Gebouwen zijn van sportclubs en de grond is van de gemeente. Er is discussie ontstaan over eigendom van gebouwen, compensatiebedragen en verantwoordelijkheden. Moeten we niet naar andere constructies toe? Zijn er vormen van beheer en verantwoordelijkheid die beter werken? In de sportparkenvisie is opgenomen dat de gemeente de mogelijkheden van andere managementmodellen, waarbij verenigingen meer vrijheid en verantwoordelijkheden krijgen gaat onderzoeken. We hebben het college gevraagd om voor de toekomst hier nog eens wat uitgebreider over na te denken en op terug te komen. Hier is namelijk nog wel wat ontwikkeling mogelijk.
website Christen Unie SGP