Selecteer pagina

Tijdens de hamerraad van 11 december heeft de wethouder de gemeenteraad heel summier geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de toekomstvisie sportparken en meer in het bijzonder over de bouw van een nieuw sportcomplex voor de verenigingen vv Dubbeldam , TTV Dordrecht en Sc Movado. Deze verenigingen en daarmee vele Dordtse sporters verkeren al jaren en in onzekerheid en daar lijkt voorlopig geen eind aan te komen. In de raadsvergadering van september heeft het college van B&W op ons verzoek heel expliciet toegezegd voor 1 december een oplossing voor te leggen aan de gemeenteraad. Die toezegging is het college opnieuw niet nagekomen.

Het college lijkt nu een totaal andere richting in te zijn geslagen. Dat die koers bij de betreffende verenigingen (volgens het college) op voorzichtige steun kan rekenen, neemt onze zorgen allesbehalve weg. De oplossing -multifunctioneel gezamenlijk sportgebouw- waar het college van B&W jaren aan gewerkt heeft, waar de verenigingen op het verzoek van hetzelfde college aan hebben meegewerkt en waar de leden van de verenigingen bij zijn betrokken kon immers ook op steun rekenen. Sterker nog er was zelfs sprake van een getekende intentieovereenkomst.

Het continu niet nakomen van afspraken en het onvermogen om tot een oplossing te komen tast het vertrouwen in ons lokale bestuur aan. Het kan niet zo zijn dat gezonde Dordtse sportverenigingen de dupe zijn van het voortdurende gesappel van het college. Daarom hebben we vandaag artikel 40 vragen gesteld aan het college en aangedrongen op snelle beantwoording. We overwegen in de raadsvergadering van 18 december met een motie te komen om het college tot actie te manen.

Ga voor de artikel 40 vragen naar: https://dordrecht.d66.nl/…/aan-de-slag-met-het-uitvoeren-v…/

Bron: Facebook D66 Dordrecht